Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Školenie venované daňovému pohľadu na reklamu, podporu predaja, či sponzoring.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • definície reklamy, sponzoringu
 • rizika reklamy:
  • predefinícia na sponzoring
  • nesprávne uzatvorená zmluva na poskytnutie reklamného priestoru
  • foundrising ako neprípustná forma reklamy
  • preukázanie princípu vecnosti súvislosti pri reklamných výdavkoch
  • nedôveryhodne poskytnutie služieb reklamy pre DPH
 • SK a CZ judikatúra
 • EU judikatúra
 • daňové riešenia podpory predaja
 • reklamne predmety ako podpora predaja
 • poskytovanie služieb reklamy bezodplatne
 • poskytovanie tovarov rámci reklamy bezodplatne

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15