Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2021

Školenie je venované všetkým povinnostiam platiteľa pri výplate podielov na zisku spoločníkovi – fyzickej osobe, rezidentovi SR v roku 2021.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Vznik podielu na zisku určeného k výplate
 • Legislatívne podmienky – riziká výplaty dividend
 • Možnosti zápočtu dividend
 • Zdaňovanie dividend
 • Iné odvodové povinnosti pri výplate dividend
 • Darovanie dividend
 • Použitie dividend na krytie strát z podnikania
 • Neoprávnené vyplatenie dividend
 • Dividendy pri predaji obchodného podielu
 • Kapitálové fondy a dividendy
 • Dividendy vyplatené zamestnancom

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15