Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Certifikovaný kurz zameraný na problematiku medzinárodného zdaňovania. Rozsah, optimálne zloženie tém a individuálny prístup je zárukou kvalitného vzdelávania. Kurz Špecialista medzinárodného zdaňovania je súčasťou Daňovej akadémie.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • Určenie daňového domicilu.
  • Transferové oceňovanie (základné princípy ,najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  • Stála prevádzkareň a organizačná zložka (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  •  Priradenie nákladov v ponímaní medzinárodného zdaňovania
  • Licencie, sublicencie, know-how rozdiely a zdaňovanie.
  • Definícia konečného užívateľa.
  • Dividendy.
  • FO v medzinárodnom zdaňovaní (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15