Zákazková výroba v roku 2021 – oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • Zákazková výroba podľa právnej úpravy SR:
   • obsahové vymedzenie zákazkovej výroby,
   • oceňovanie zákazkovej výroby,
   • účtovné zobrazenie zákazkovej výroby,
   • praktická aplikácia (zisková zákazka, stratová zákazka, zmena rozpočtu),
   • vykazovanie zákazkovej výroby.
  • Zákazková výroba podľa IAS/IFRS.

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15