Finančné plánovanie a reporting

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ako neskĺznuť do príliš podrobného plánovania, ktoré brzdí rozvoj firmy a ohrozuje jej budúcnosť, ale napriek tomu mať svoj budúci vývoj pevne v rukách. Zároveň sa naučíte, aká podrobnosť a štruktúra plánovania a reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Východiská finančného plánu
  •  Je naša firma zdravá? Ktoré parametre treba zmeniť?
  •  Aké sú strategické zámery a očakávania majiteľov?
  •  Čo sa deje na našich súčasných i budúcich trhoch?
  •  Zvoľme správnu štruktúru obchodného plánu?
  •  Naše procesy pôjdu zotrvačnosťou, alebo sa chceme v nejakej oblasti zlepšiť?

  Proces tvorby finančného plánovania

  • Od plánu predaja až po plán Výkazu ziskov a strát
  • Postup rozpočtovania nákladov
  • Manažérska výsledovka – ako podporiť dosiahnutie vysokého zisku a rentability
  • Ako naplánovať Súvahu?
  • Špecifiká plánovania investícií
  • Overenie kvality plánu – analýza post ante

  Štruktúra plánovania a reportingu, ktorá podporuje dlhodobú úspešnosť

  • Reporting nákladov, výnosov a zisku
  • Reporting majetku a záväzkov
  • Produktový reporting
  •  Obchodný reporting

  Reporting a plánovanie v turbulentnom prostredí

  Diskusia, otázky, podnety

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15