Finančný kontroling

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré z množstva ukazovateľov sú v praxi skutočne dôležité, čo je to finančné zdravie firmy, ako nastaviť podrobnosť a presnosť finančného kontrolingu v rôznych firmách a situáciách, a kde sú hranice a riziká pri riadení firmy prostredníctvom finančného kontrolingu.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • Ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
  • Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
  • Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
  • Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
  • Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
  • Prečo je návratnosť investícií prekonané kritérium a ako presnejšie posúdiť prínos investície?
  • Moderné metódy a finančné ukazovatele (NPV, EVA,…) a ako sú využiteľné v praxi.
  • Použiť pre finančný kontroling priamo údaje z účtovníctva, alebo je vhodné ich upraviť?
  • Diskusia, otázky, podnety

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15