Plán aktivít SAF v roku 2014

SAF v roku 2014 má nasledujúce zámery:

 1. Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh 
 2. Čo možno očakávať pri plnení štátneho rozpočtu v roku 2014

Studené 21.1.2014

 1. Aktuálne otázky daňovej legislatívy s dôrazom na novely platné pre rok 2014

(Kontrolný výkaz – DPH vs. pokuty, dopad na malé a stredné podniky), Brainstorming za účasti členov Komisie SAF, pracovníkov MF SR daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR k vybraným daňovým otázkam

marec 2014

 1. Analýza dopadov zmien v podnikateľskom prostredí SR v r. 2014

Workshop pred VZ SAF

10. apríla 2014 od 14.00 hod.

 1. Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve mikropodnikov.

Apríl  2014

 1. Hospodárske informácie – základ znižovania podnikateľského rizika.

Apríl 2014

 1. 7.      Kartelové právo, Advokátska kancelária Havel Holásek,

29.4.2014 – seminár

 1. Svetové ekonomické fórum – Davos 2014

Diskusia finančníkov v Clube Imperial

Apríl 2014

 1.  Konkurz a reštrukturalizácia. Ekonomické a právne otázky

Odborné podujatie pre správcov

Máj 2014

 1. 10.  Cezhraničné vymáhanie pohľadávok.

Register účtovných závierok

Dvojdňový seminár – máj 2014

 1. Zasadnutie EACT v Bratislave 

Rokovanie zástupcov asociácií finančníkov členských európskych krajín

23.-24. Máj 2014

 1. Možnosti financovania malých a stredných podnikov.

Seminár v spolupráci s NADSME a SZRB –  jún

 1. Konferencia Treasury Management Forum v Portoroži

25.-26.september 2014

 1. Verejné obstarávanie po novom 

Seminár zameraný na prínosy elektronických aukcií

November 2014.

 1. Transferové oceňovanie

Seminár

 1. Spoločná akcia s IBM Slovensko
 2. International Cach & Treasury Management

Medzinárodná konferencia EuroFinance v Budapešti

15. – 17. Októbra 2014

 1. XII. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov

Dátum – 21. – 22. Októbra 2014

 1. Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh 
 2. Čo možno očakávať pri plnení štátneho rozpočtu v roku 2014  

Studené 21.1.2014

3.      Aktuálne otázky daňovej legislatívy s dôrazom na novely platné pre rok 2014 (Kontrolný výkaz – DPH vs. pokuty, dopad na malé a stredné podniky), Brainstorming za účasti členov Komisie SAF, pracovníkov MF SR daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR k vybraným daňovým otázkam

marec 2014

 1. Analýza dopadov zmien v podnikateľskom prostredí SR v r. 2014

Workshop pred VZ SAF

10. apríla 2014 od 14.00 hod.

 1. Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve mikropodnikov.

Apríl  2014

 1. Hospodárske informácie – základ znižovania podnikateľského rizika.

Apríl 2014

7.      Kartelové právo, Advokátska kancelária Havel Holásek,

29.4.2014 – seminár

 1. Svetové ekonomické fórum – Davos 2014

Diskusia finančníkov v Clube Imperial

Apríl 2014

 1.  Konkurz a reštrukturalizácia. Ekonomické a právne otázky

Odborné podujatie pre správcov

Máj 2014

10.  Cezhraničné vymáhanie pohľadávok.

Register účtovných závierok  

Dvojdňový seminár – máj 2014

 1. Zasadnutie EACT v Bratislave 

Rokovanie zástupcov asociácií finančníkov členských európskych krajín

23.-24. Máj 2014

 1. Možnosti financovania malých a stredných podnikov.

Seminár v spolupráci s NADSME a SZRB –  jún

 1. Konferencia Treasury Management Forum v Portoroži

25.-26.september 2014

 1. Verejné obstarávanie po novom 

Seminár zameraný na prínosy elektronických aukcií

November 2014.

 1. Transferové oceňovanie

Seminár

 1. Spoločná akcia s IBM Slovensko
 2. International Cach & Treasury Management

Medzinárodná konferencia EuroFinance v Budapešti

15. – 17. Októbra 2014

 1. XII. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov

Dátum – 21. – 22. Októbra 2014