Plán aktivít 2019

Hlavné smery zamerania činnosti SAF v roku 2019

– EACT Summit – 7. – 8. marec, Brusel  (na pozvanie 4 zástupcovia SAF)
– Diskusné fórum  Tiger má silnú „ konkurenciu“. Nestratí dych?
– Finančná akadémia – aby si firmy s bankami viac rozumeli  (spolupráca so SLSP)
Daň z príjmov právnických osôb (rekodifikácia zákona) – brainstorming s MF SR a zainteresovanými inštitúciami,
– IT technológie v agende finančníkov:
o        Performance management tooly a ich využitie pre finančné plánovanie a riadenie firmy, apríl
o        Cloudove nástroje
o        nástroje na vizualizáciu dát a ich využitie pre dátovú analytiku
– Novinky v podnikateľskej legislatíve 2019, jún
Inovácie, veda, výskum – inovácie v oblasti finančných technológií, zdroje zvyšovania produktivity, dlhodobá udržateľnosť ekonomiky,
– Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v podmienkach SR. Možnosti financovania malých a stredných podnikov a podpora  podnikateľského sektora , november
– Bio Ekonomika (zelené financovanie) – podniková ekonomika s aspektom na životné prostredie
– ImperialClub – Dožijeme sa niekedy dostupného a odborného zdravotníctva? (apríl),významné spoločensko-ekonomické témy
CEE konferencia v Brne, 3. 4. október
XVI. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov  – 16. Október 
– Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca s ACT, TMI – medzinárodne platné certifikáty
– Stále zastúpenie EACT v Bruseli, mesačný monitoring legislatívy EU  v oblasti regulácie finančných nástrojov – Platobné nástroje, cezhraničné platby,  PSD2 Fintech, Kapitálový trh,  MMF – peňažný trh, OTC deriváty,…