Tlačová správa: Ekonomika nie je pripravená na digitalizáciu

Bratislava, 21. február 2019

Slovensko už takmer vyčerpalo lacnú a dostupnú pracovnú silu a na to, aby sme sa priblížili sa k úrovni vyspelých krajín budeme potrebovať nové opatrenia. Globálna ekonomika spomaľuje a automobilový sektor vykazuje slabšie výsledky, podnikateľské prostredie sa nezlepšuje a v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostávame aj vo výsledkoch vzdelávania. Zároveň sa musíme prispôsobiť rastúcej digitalizácii. Súčasné opatrenia vlády nedokážu zabrániť spomaľovaniu ekonomiky.  Zhodli sa na tom účastníci diskusného fóra, ktoré zorganizovala Slovenská asociácia podnikových finančníkov.

Andrej Révay – Slovenská asociácia podnikových finančníkov: „Slovensko urobilo v poslednom období veľmi málo štrukturálnych zmien najmä v oblasti školstva,trhu práce, podnikateľského prostredia a efektívnej verejnej správe. Musíme sa prispôsobiť technickému pokroku a starnutiu populácie. Chýbajú nám kvalitné vysoké školy, čo spôsobuje, že študenti často odchádzajú do zahraničia a máme výrazný únik mozgov.“

Očakávame, že priemyselná revolúcia 4.0 v podobe digitalizácie je kľúčom k zrýchleniu ekonomického rastu, resp. zabráni spomaleniu rastu. Podniky musia investovať do inovácií,  výskumu a štát ich v tom musí podporovať.Je potrebné zvýšiť superodpočty na výskum a vývoj, či výrazne zjednodušiť čerpanie európskych zdrojov. Ďalším krokom je skvalitniť podnikateľské prostredie, napríklad skrátiť dĺžku pojednávaní a náklady na súdne spory a konečne urobiť zásadnú reformu školstva. V zmysle viacerých štúdií, zlepšenie a skvalitnenie štátnej správy môže zvýšiť rast ekonomiky až o 0,5%.

Andrej Révay – Slovenská asociácia podnikových finančníkov:Namiesto systémových riešení vláda prijíma legislatívne opatrenia, ktoré skôr zhoršujú pozíciu podnikov nakoľko zvyšujú administratívu a náklady, za čo vláda v konečnom dôsledku nenesie zodpovednosť. Príkladom je zvyšovanie sadzieb za prácu v noci a vo sviatok, 13. a 14. plat, rekreačné poukazy, či mimoriadne odvody pre reťazce.“

Peter Goliaš – Ineko: „Slovensko si pohoršilo v rebríčku Doing Business a aktuálne je na 42. priečke. Najhoršie skóre máme vo vybavovaní stavebných povolení, ktoré u nás trvá až 300 dní. Založenie firmy u nás trvá vyše 26 dní, kým napríklad na Novom Zélande to zvládnu za pol dňa.“

Zlepšenie podnikateľského prostredia je možné cez funkčný e-government, ktorého potenciál je u nás obrovský. Ukazujú to aj čísla vo využívaní internetbankingu. Podľa Eurostatu ho u nás v roku 2018 využívalo 50% Slovákov. Zatiaľ je však problém v nedostatočnej ponuke a nie v dopyte.  V najbližších rokoch môžu našu ekonomiku ohroziť napríklad nezvládnutý Brexit, či ekonomické problémy iných krajín.

Na stiahnutie: TS-SR-ohrozenie-ekonomiky-21022019-final