Patince 2011

SAF v dňoch 26.5 a 27.5.2011 pripravila v Hoteli Wellness Patince odborné podujatie na tému: „Vymožiteľnosť práva, aplikačné problémy v praxi, exekúcie a očakávané zmeny v podnikateľskom prostredí“.

Toto odborné podujatie bolo realizované v spolupráci s partnerom SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. a bolo určené pre podnikových manažérov, ekonomických analytikov, exekútorov a správcov. Ministerstvo spravodlivosti pridelilo správcom celkom 7 bodov za absolvovanie všetkých tém. Podujatie sa uskutočnilo s nasledovným programom:

  1. Vymožiteľnosť práva v obchodných vzťahoch – JUDr. Jozef Ďurica, exekútor
  2. Exekúcie a aplikačné problémy exekučného práva – JUDr. Alena Szalayová, exekútor
  3. Princíp publicity a promulgácia právnych predpisov – JUDr. Zuzana Kamenská, MS SR
  4. Pripravované zmeny v Zákone o konkurze a reštrukturalizácii – JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, MS SR
  5. Lepšia regulácia v SR – Ing. Miloslav Andraško, MH SR
  6. Iniciatíva Small Business Act – Mgr. Daniel Pitoňák, NARMSP

Fotogaléria: