IBM CFO 2011

SAF nadviazala so spoločnosťou IBM Slovensko spoluprácu pri organizovaní odborných diskusií na tému „Meniaca sa úloha finančného manažéra v obchodnej spoločnosti“. Ide o sériu približne dvojhodinových diskusií za účasti hlavne finančných manažérov. Spoločný názov je IBM CFO 2011.

Dňa 16.6. 2011 sa v hoteli Arcadia uskutočnila prvá konferencia na túto tému. Za SAF boli prednesené dva príspevky:

  • Ing. Andrej Révay, prezident SAF
  • Ing. Miroslav Galamboš, viceprezident SAF

Za IBM Slovensko odzneli tiež dva príspevky.