Odporúčania Európskej komisie

Po prijatí jarného balíka o európskom semestri, Európska komisia oznámila (20/5), že má sériu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré poskytnú členským štátom EÚ usmernenie, ako riešiť sociálno-ekonomické dôsledky COVID-19 krízy. Odporúčania sú dvojaké a zameriavajú sa na zmiernenie krátkodobých sociálno-ekonomických účinkov pandémie a dosiahnutie dlhodobo udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade s digitálnou a zelenou transformáciou. V tejto súvislosti výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis a komisár Paolo Gentiloni zdôraznili potrebu koordinovanej reakcie na naštartovanie hospodárstva EÚ a zdôraznili význam ekologických a digitálnych prechodov.

Prečítajte si celý balík

Pozrite si odporúčané rady, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020.

Prečítajte si správu o Slovensku 

V stredu (20/5) Európska komisia prijala návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa vyžaduje, aby každý členský štát podnikol kroky na posilnenie odolnosti svojho vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti. Je to prvýkrát, čo Komisia v nadväznosti na prebiehajúcu krízu COVID-19 navrhla zdravotné odporúčania všetkým členským štátom. Návrhy zdravotných odporúčaní sú prispôsobené každému členskému štátu a zohľadňujú špecifické štrukturálne problémy spojené nielen s krátkodobou odolnosťou príslušného systému zdravotnej starostlivosti, ale aj s prístupom k zdravotnej starostlivosti a jej účinnosťou.

Všeobecné odporúčania pre členské krajiny