Ocenenia za rok 2009

SAF v roku 2009 za aktívnu a dlhoročnú spoluprácu ocenilo Ing. Adriana Belánika z MF SR a Ing. Mareka Štrpku z Duslo Šaľa.

Pri príležitosti životného jubilea SAF ocenila aj záslužnú a tvorivú prácu prof. Karola Vlachynského.

Fotogaléria: