Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na tému „Globálna finančná kríza: dopady a východiská, impulzy, ponaučenia a opatrenia v podnikovej sfére SR“ sa konalo 26. januára 2010, v utorok o 14,00 hod. v RVS Studené – Most pri Bratislave.

Prezentácie k jednotlivým vystúpeniam:

Jozef MAKÚCH, guvernér, Národná banka Slovenska
Elena KOHÚTIKOVÁ, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VÚB
Anton ONDREJ, riaditeľ pre ľudské zdroje a služby, SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.

Fotogaléria: