Manažment pohľadávok 2020

Členovia Správnej rady SAF vystúpili na úspešnej, novembrovej odbornej konferencii Managment pohľadávok 2020. Konferencia sa tento rok okrem tradičných tém z tejto oblasti zaoberala vo významnej miere i riešením finančných problémov firiem spojených s Covid 19.

Pozrite si ich príspevky:

Ing. Iveta Griačová: Transformácia riadenia nemocníc

Ing. Peter Daniel: Panelová diskusiaAnti-covid opatrenia vlády SR

Ing. Peter AndrišinPremena pohľadávok na peniaze príklady z praxe

CRIF- Analýza spôsobu a počtu riešení úpadku a využívanie nástroja „Dočasná ochrana podnikateľov“