Finančná akadémia #akonato

Slovenskej sporiteľni s odbornou garanciou SAF sa úspešne podarilo zorganizovať tretí ročník podujatia Finančná akadémia 2020, ktorá sa venovala cash flow firiem v čase krízy. Konferencia sa tešila veľkej účasti zo strany klientov ako aj našich členov.

Otvorili sme otázky ako čo nás podľa makroekonomického výhľadu čaká v roku 2021. Ako riadiť cash flow v čase krízy ?– Ernst&Young a ich nástroj krátkodobého plánovania cash flow. Predstavili sme aj riešenia v oblasti financovania firiem, ktoré vám ponúka Slovenská sporiteľňa.

Pozrite si aj ostatné časti Finančnej akadémie.