FINANČNÁ AKADÉMIA SAF/SLSP

CHÁPANIE A ČÍTANIE FINANČNÝCH VÝKAZOV,  AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI ZLEPŠENIA PODNIKU, ÚVOD DO OCEŇOVANIA, PRIDANÁ EKONOMICKÁ HODNOTA – EVA, OCEŇOVANIE V PODNIKOVOM PLÁNOVANÍ, DOBRÝ PLÁN – to sú len hlavné oblasti z konanej Finančnej akadémii. FA mala veľký úspech, účastníci sa zapájali do diskusií a bol vytvorený výborný odborný priestor na vzájomnú komunikáciu.

FA_1

FA_2