CEE CONFERENCE 2018 Budapest

V dňoch 18 – 20. 10. 2018 sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili medzinárodnej konferencie v Budapešti, kde sa stretli so zástupcami jednotlivých stredoeurópskych asociácií združených v EACT, ktorej sme členom. Boli prezentované nové poznatky a trendy v európskych a svetových finančných kruhoch.

CEE Budapest_02

CEE Budapest_03

CEE Budapest_01