EACT AWARD 2023

Slovenská asociácia finančníkov vás s potešením pozýva na nomináciu kandidátov do štvrtého ročníka EACT Award. V tomto roku chce EACT oceniť dosiahnuté úspechy, inšpirovať treasurerov a poukázať na významné úspechy v tejto oblasti.
Víťaz bude vyhlásený na EACT konferencii, ktorá sa koná 13. -14. apríla 2023 v Bruseli.
 
Ako po minulé roky, rozvoj profesie treasurer sa odvíja od inovácií, príspevku treasury na udržateľnom rozvoji firmy a definovaní „best practices“. To znamená, že nominovaná firma:
 
V oblasti inovácií prináša nové veci, alebo vnáša nový pohľad do klasických postupov treasury
Má veľký geografický zásah
Prispieva v oblasti životného prostredia
Siaha po excelentnosti
Má pozitívny monetárny vplyv na rozvoj firmy
Inšpiruje
 
Každá národná Asociácia môže navrhnúť jedného kandidáta, z ktorého EACT Správna rada vyberie troch, ktorí svoje projekty prezentujú a napokon aj jedného víťaza.
 
Termín na zaslanie nominácií je 31.1.2023.

V prípade záujmu nás kontaktujte na kancelaria@asocfin.sk

Viac informácií nájdete TU