Diskusia finančných manažérov – Imperial Club

Podvečer dňa 26. 06. 2018 sa zišli poprední finančníci na odbornom stretnutí na tému : „Aký vplyv má Európska komisia na Slovensko ?“ Tentoraz sme medzi nás pozvali prezentovať zástupcu Európskej komisie pani Líviu Vašákovú.

IK_26062018_02IK_26062018