Seminár „Nové legislatívne zmeny 2018 a ich vplyv na podnikateľské prostredie“

FOTO_2

 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie, – JUDr. Branislav Pospíšil

Osobné bankroty, analýzy, konkurzy, Ing. Jana Marková, CRIF – Slovak

Credit Bureau, s.r.o.

Legislatívne zmeny v účtovníctve – 2018, Ing. Viera Laszová Ministerstvo

                       financiíriaditeľka Odboru pre  legislatívu a metodiku účtovníctva

Bezpečná elektronizácia dokumentov a vnútropodnikových procesov

„GDPR“ Mgr.Michal Budaj – IXTENT, s.r.o.

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na podnikateľské prostredie

                      a Zmeny v Obchodnom registri – JUDr. Matej Firický, MCL AK

Súhrn odvodovo – daňových zmien na rok 2018 – Bc. Katarína Danajovičová, DAZAP, s .r. o.