Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

SAF a IBM Slovakia sa v rámci spolupráce dohodli na novom formáte realizovania užitočných diskusií na aktuálne ekonomické témy zamerané na výmenu najlepších skúseností z praxe. Prvá z týchto diskusií počas obeda sa uskutočnila 8. apríla 2015 v čase od 11.30 do 13.30 v reštaurácii Pannonia v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 26 finančných riaditeľov (resp. ich zástupcov). K zadanej téme svoje skúsenosti  prezentovali finanční riaditelia spoločností  Železiarne Podbrezová, a.s.,  Soitron, s.r.o., Svet zdravia, a.s. a IBM Slovakia, s.r.o.. Akcia sa uskutočnila pod heslom Dobré jedlo – dobré nápady so SAF na tému Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

Prítomní sa zhodli na tom, že daný formát je efektívny nielen z pohľadu výmeny informácií a skúseností, ale aj z hľadiska časových úspor manažmentu zúčastnených spoločností pri danom formáte.