Dobrá zmluva – zníženie finančného rizika

SAF a Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners usporiadali  dňa 28. apríla 2015 od 14.00 hod. v zasadačke budovy Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave – Petržalka seminár Dobrá zmluva – zníženie finančného rizika.  Diskutované témy:

  1. Úverová zmluva.  Prednášajúci: JUDr. Lucia Pap Pressburgerová, JUDr. Ing. Matej Firický
  1. Lízingová zmluva.  Prednášajúci: Mgr. Marián Bošanský,  JUDr. Ing. Matej Firický

Prezentácia k daným témam