S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že 9.3.2023 vo veku 86 rokov nás navždy opustil zakladajúci člen Slovenskej asociácie finančníkov Virgil Farkašovský. Bol prvým tajomníkom SAF a v tejto pozícii pôsobil dlhé roky.
Spomíname na jeho odborný, kolegiálny, srdečný a priateľský vklad ktorým prispel k etablovaniu našej asociácie.
Ďakujeme Virgil!