Prezentácia

Ste pripravení efektívne riadiť finančné riziká svojho podniku?

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa minulý týždeň semináru tu môžete nájsť prezentáciu.
O čom sa diskutovalo:
• čo potrebujú manažéri vedieť, aby mohli efektívne riadiť svoj podnik
• aké riziká je potrebné riadiť
• ako riadiť a plánovať likviditu
• o ďalších témach z oblasti riadenia rizík.