Workshop k superodpočtu

SAF dlhodobo podporuje superodpočet ako jeden z vhodných daňových nástrojov na zrýchlenie ekonomického rastu Slovenska cestou širšieho uplatňovania vedy a výskumu v praxi firiem. Po sérii diskusii s MF SR aj Finančnou správou sme spracovali vybrané okruhy problémov vo forme prípadových štúdií, ktoré sme 13. júna prediskutovali na workshope s kľúčovými predstaviteľmi Finančnej správy a MF. Na workshope, ktoré organizovala daňová komisia SAF, sa okrem zástupcov FS a MF SR zúčastnili zástupcovia vybraných podnikov a zástupcovia poradenských spoločností. Cieľom workshopu bolo prediskutovať vybrané „problémové schémy“ superodpočtu z pohľadu účastníkov tak, aby v prípade ich použitia v praxi firiem, spĺňali legislatívne podmienky a boli akceptované daňovými kontrolami. Vzhľadom na zaostávanie Slovenska v konvergencii krajín EU, závery odporučili zvážiť MF SR rozšírenie legislatívy v tejto oblasti. 

Ďakujeme zástupcom spoločnosti EY za dlhoročnú spoluprácu v tejto oblasti a tiež i za poskytnutie priestoru na workshop.