K dispozícii najdôležitejšie informácie

Elena Kohútiková, VUB a.s., zástupkyňa predsedu dozornej rady

Byť členom SAF znamená mať na jednej strane okamžite tie najdôležitejšie informácie týkajúce sa nielen finančného manažmentu podnikov, ale podnikateľského prostredia všeobecne. Na druhej strane je možnosť ovplyvňovať legislatívu a reguláciu podnikania na Slovensku. No nielen to, členovia SAF sa podieľajú aj na formovaní a regulovaní podnikania na európskej úrovni. A to je veľká pridaná hodnota, ktorú Asociácia podnikateľom prináša.