Registrácia na konferenciu – Finančné riadenie podnikov 2019 – Inovácie

Finančné riadenie podnikov 2019 – Inovácie

17. ročník

Motív konferencie 2019 – Slovensko je na európskom chvoste v podpore výskumu, vývoja a najmä inovácií, ktoré sú podmienkou pre udržateľnosť ekonomického rastu. Ak sa chcú firmy udržať v konkurenčnom prostredí, musia zavádzať inovatívne riešenia  z oblasti technológií, služieb, analytických  nástrojov, kognitívnych zručností v praxi podnikov. Štát by mal okrem priamej finančnej podpory vedy, výskumu a inovácií vytvárať i legislatívne podmienky na to, aby stimuloval výdavky firiem do týchto oblastí, cestou využitia vlastných zdrojov.

Odborný garant konferencie:  Ľudovít Ódor – viceguvernér NBS

12,00 – 13,00 – Prezentácia, Obed

13,00 – 13,05  Otvorenie – Andrej Révay – prezident SAF

13,05 – 14,00 

1. Blok:  Lacné peniaze na rast nestačia, pomôžu inovácie? (makroekonomika)

Ľudovít Ódor – viceguvernér NBS  – Výhľad ekonomiky Slovenska, inovácie

Richard Pánek – Tax partner EY, Legislatívne stimuly podpory výdavkov firiem na výskum a inovácie (super-odpočet, odpisy, patent box)

Peter Horniaček – vedúci odd. dane z príjmov MF SR

– Kritický pohľad na hospodárske politiky a štrukturálne zmeny na Slovensku
– Indikátory i analytici predpovedajú zastavenie rastu ekonomiky, prípadne krízu
– Má Slovensko potenciál prekonať prípadnú krízu?
– Je legislatíva nastavená na zvládnutie ekonomickej krízy?
– Je SR pripravené na veľké globálne trendy: robotizáciu a starnutie populácie?
– Dokáže podpora vedy, výskumu a inovácií udržať ekonomiku na rastovej úrovni?

 

14,00 – 15,30

2. Blok:   Inovácie – odvaha alebo nevyhnutnosť?

Slavomír Beňa – člen predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Milan Masaryk – finančný riaditeľ ESET

Jan-Martin Nufer –  Director Treasury & Funding at Borealis AG, Prezident rakúskej asociácie treasury

Luboš Lopatka – CEO VUZ, z.z.p.o. 

– Akú ma podnik motiváciu  na inovácie?
– Je podnik závislý na neustálych inováciách?
– Čo bráni podnikom v inováciách?
– Čo potrebuje podnik na rozhodnutie inovovať?
– Aké zdroje financovania má podnik na financovanie inovácií?
– Ako zostať konkurencieschopný s inováciami?
– Čo nám priniesla konkrétna inovácia?

 

15,30 – 15,50  Prestávka

 

15,50 – 17,15

3. Blok: Technologické inovácie v práci finančníka – benefit či limit?

Gerhard Bystricky – Head of Product Development Payments UniCredit Bank AG,

Radovan Vargic – Orange Slovensko a.s.

Vladimír Lukáč – CFO OMV Slovensko, s. r.o.

Peter Pašek – Partner a Managing Director Accace, k.s.

– Automatizácia finančných transakcií na základe PSD2

– Inovatívne analytické projekty pre prevenciou nákladov
– Robot process automation (RPA) pre finančné procesy

17,30 – 19,30  Savoy Art Gallery – spomedzi platiacich účastníkov vyžrebujeme jedného, ktorý získa obraz v hodnote 1500 eur od Aleša Krejču

Odovzdanie ceny SAF

Výstava Aleš Krejča – Chimaeramonstrosa

hudobný doprovod – Jiří Stivín