Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Školenie ponúka praktický pohľad na problémy transferového oceňovania.
Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • posledné aktualizovane zmeny
 • rozdelenie dokumentácii
 • základne metódy a modely
 • rizika refakturácie
 • kritéria výberu subjektu na kontrolu pri spriaznených transakciách – dotazník
 • prirážky pri refakturácií
 • povinnosť predložiť kalkuláciu pri transakciách
 • vzor rizikovej a funkčnej analýzy
 • praktické príklady:
  • výpočet úroku pri pôžičkách
  • výpočet cenového intervalu pri veľkoobchode
  • výpočet cenového intervalu pri maloobchode
  • výpočet cenového intervalu pri finančných službách

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15