Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe.
Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Transakcie predaj/nákup výrobkov závislým osobám:
  • aký má význam analýza funkcií a rizík pri transakciách nákup/predaj výrobkov,
  • ako sa uskutočňuje analýza porovnateľnosti, postup analýzy porovnateľnosti,
  • voľba vhodnej metódy a jej aplikácia,
  • čo je dôležité posudzovať pri týchto transakciách,
  • aké sú najčastejšie problémy pri posudzovaní týchto transakcií,
  • praktické príklady na posudzovanie predmetných transakcií z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.

  Vnútroskupinové služby a nehmotný majetok: 

  • ako sa postupuje pri skúmaní cien za vnútroskupinové služby,
  • posudzovanie ziskovej prirážky pri vnútroskupinových službách,
  • aké typy služieb sa najčastejšie uskutočňujú medzi závislými osobami,
  • posudzovanie alokačných kľúčov pre priradenie nákladov príjemcom služby vo vzťahu k princípu nezávislého vzťahu,
  • významné aspekty pri posudzovaní licenčných poplatkov,
  • právny verzus ekonomický vlastník nehmotného majetku,
  • analýza porovnateľnosti vrátane voľby vhodnej metódy pri analýze licenčných poplatkov,
  • praktické príklady na služby a posudzovanie nehmotného majetku z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15