Nový IFRS 16 – Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Kurz venovaný novému štandardu IFRS 16 leasingy. Skúsená odborníčka z praxe sa zameria na  leasing u nájomcu i u prenajímateľa. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov z praxe.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • teoretická časť 
  • identifikovanie leasingu
  • implicitná úroková miera leasingu
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 •  identifikovanie leasingu
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby

Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu
 •  finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa

Zľavový kód: SAF15