Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Cieľom seminára je naučiť účastníkov určiť kľúčové ukazovatele ekonomickej výkonnosti a finančného rizika a tiež vedieť interpretovať ich meniace sa hodnoty a na ich základe urobiť správne rozhodnutia v praxi.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Prehľad ukazovateľov a interpretácia ich hierarchie
  • Na ktoré ukazovatele môžeme rovno zabudnúť?
 • Interpretácia ukazovateľov rentability a tvorby hodnoty
  • Máme primeraný zisk?
  • Akými spôsobmi môžeme vyhodnotiť, či firmu riadime v prospech majiteľa?
 • Interpretácia ukazovateľov rizika
  • Ktoré ukazovatele nám odhalia, že firma začína byť ohrozená?
  • Aké hodnoty likvidity a zadlženosti prezradia, že hráme zbytočne „na istotu“?
  • Čistý pracovný kapitál – jednoduchý indikátor hroziacej krízy
 • Ukazovatele v kríze: Kedy prestáva byť zisk dôležitý?
  • Sme na tom už tak zle, že musíme zachraňovať firmu aj na úkor zisku?
  • V ktorej etape finančnej krízy sa nachádzame a kam smerujeme?
 • Diskusia

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15