Pozývame na Business raňajky_“Inovácie vo firmách“

Pozývame Vás na pracovné raňajky  4. 6. 2019 od 8,30 hod. v Aston Business Hotel, Bajkalská 22, Bratislava

Slovensko dlhodobo nevyužíva svoj potenciál ekonomického rastu a zaostáva i v rámci V4 pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia. Kľúčovým faktorom  udržateľného ekonomického rastu je podpora vedy, výskumu, inovácií a ich aplikácia v praxi podnikov.  Cieľom stretnutia je prediskutovať ako sa s touto výzvou v podnikoch vysporiadať a ako využiť vlastné zdroje na financovanie inovácií aj s podporou štátu.

Inovácie – zdroj trvalého ekonomického rastu firiem v konkurenčnom prostredí

1. Inovačná architektúra vo firme

 • Čo rozumieme pod inováciami
 • Oblasti inovácií vo firmách
 • Ako riadiť inovácie a priorizovať investície
 • Ako spolupracovať s inovatívnymi a technologickými firmami

 

2. Emerging technologies a nové trendy v R&D&I a ich zdroje financovania na EU a národnej úrovni

 • Identifikácia grantových a návratných zdrojov financovania
 • Technická asistencia a podporné programy

 

3. Možnosti podpory inovácií vo firmách

 • Využívanie vlastného kapitálu na financovanie inovácií
 • Daňové aspekty inovácií
 • Daňový životný cyklus inovatívnych firiem

1)   Odpočítanie daňových strát vzniknutých v začiatkoch, resp. až do dosiahnutia break-even bodu

2)   Super odpočet nákladov na výskum a vývoj inovácií

3)   Oslobodenie ziskov z predaja výsledkov výskumu a vývoja a.k.a. patent box

 

 • Daňové úskalia inovačného potenciálu slovenských firiem
  • Dlhé odpisovanie progresívnych technológií napr. v IT oblasti
  • Náklady práce
  • Zdanenie dividend a kapitálových ziskov napr. pri exite z investície do start up-ov
  • Absencia „soft law“ (metodické pokyny k praktickým situáciám) 

Tému uvedie: Zuzana Nehajova, InnovEYtion Hub Leader at EY, Richard Pánek, Tax partner EY, Cyril Chovanec, Tax Manager EY   a zástupca MF SR

RSVP: do 30.mája  kancelaria@asocfin.sk, tel.: 0917 207 204