Podpora podnikania a implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach SR

28. a 29. októbra 2010 v hoteli SITNO vo Vyhniach.

Prezentácie k témam: