Ocenenie za rok 2010

SAF v roku 2010 ocenilo rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof.Ing. Rudolfa Siváka, PhD. za jeho prínos v ekonomickej vede a aktívnu dlhoročnú podporu spolupráce Ekonomickej univerzity so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov pri organizovaní odborných ekonomických podujatí a diskusií ako aj pri zapájano odborníkov z praxe do pedagogickej činnosti.

Fotogaléria: