Konferencia Finančné riadenie podnikov 2020

Pozrite si video záznam

Konferencia Finančne riadenie podnikov otvorila otázku Ako reštartovať ekonomiku Slovenska a zabezpečiť dlhodobý udržateľný rozvoj?

Na priority financovania EU zdrojov verzus potreby ekonomiky Slovenska a výhľad ekonomiky Slovenska odpovedali Eduard Heger, minister MF SR, Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS, Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku.

Druhý panel konferencie sa venoval financovaniu vo firmách, pripravenosti bánk financovať vyčerpané firmy a čo potrebujú podniky na podporu modernizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Na tému sa vyjadrovali odborníci ako Ján Oravec, štátny tajomník MH SR, Slavomír Beňa, – člen predstavenstva UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, Marek Senkovič, výkonný riaditeľ Slovnaft, a. s.,  Dušan Vasilišin, CEO SPINEA, s. r .o., Roman Filipoiu, CFO SPP Distribúcia, Richard Panek, Tax partner EY.

Blok Inovácie v podnikoch v čase „korona“ krízy prezentoval potrebu a možnosti prediktívneho modelovania v podnikoch  pre optimálne využívanie zdrojov počas krízy zároveň spoľahlivú infraštruktúru a procesy pre „digitálny podnik“ v čase „korona“ krízy, efektívna práca zamestnancov z home-office.

Možnosti prezentovali Pavel Karel, generálny riaditeľ NASES, Vladislav Hanak, Managing Consultant a Team Leader CPM, Sophia Solutions, Ivan Vavrik, CFO 4ka, Rastislav Bajtoš, Datalan, riaditeľ segmentu FTP.

Slovenská asociácia finančníkov každoročne oceňuje finančníka ktorý najviac prispel k zlepšeniu obchodného prostredia na Slovensku. Tento rok sme ocenili Richarda Páneka Tax partner EY, ktorý vytváral Daňový manifest 2020, pomohol tak upraviť zákon o dani z príjmov.

Oceňovanie a pohostenie doplnila pani Suchánková.