INNOTECH fórum 2023

Od minulého roku sa v SAF stále viac venujeme digitalizácii a digitálnej ekonomike, ktorej príležitosti sú na Slovensku doposiaľ nedocenené a riziká skôr podcenené.

20. Septembra sa na podujatí Innotech stretneme s osobnosťami, ktoré píšu úspešné príbehy využitia digitálnych technológií a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Budeme hovoriť o úspechoch v digitálnom biznise, ale aj jeho rizikách a o tom, ako sa s nimi vysporiadať.
V diskusných paneloch sa stretnú predstavitelia štátnej správy, biznisu a aj neziskových organizácií, ktoré zohrávajú úlohu akcelerátora digitálnej ekonomiky a inovácií.

Ďalej budeme diskutovať o inováciách, ktoré sú zdrojom digitálnej ekonomiky a ktoré táto ekonomika stimuluje a generuje.
Napokon nevynecháme ani informácie o tom, kto a ako na Slovensku aj zahraničí inovácie a digitálnu ekonomiku podporuje a čo je predpokladom úspechu v týchto oblastiach.

Poplatok za podujatie 49,- EUR.
Registrácia TU