Aké zmeny v pláne obnovy požadujeme?

SAF už od roku 2017, 18 v rámci diskusií s podnikateľmi, finančnými manažérmi a za účasti odborníkov z rôznych oblastí diskutuje (Dobehne tiger do cieľa?) o zaostávaní Slovenska v oblasti dobiehania krajín EU v rámci konvergencie a o potrebe skvalitnenia podnikateľského prostredia, kvalite spravovania verejných financií a správneho nastavenia daňovo-odvodového systému. Súčasťou diskusie boli i námety a návrhy z oblasti vzdelávania, trhu práce, podnikateľského prostredia, riadenia verejných financií, ktoré by mali akcelerovať ekonomický rast a naštartovať dobiehanie  krajín EU.  

SAF oceňuje, že viaceré tieto návrhy vláda zakomponovala do Programového vyhlásenia vlády a tiež i do viacerých komponentov Pánu obnovy a odolnosti Slovenska. Predložené námety, návrhy, ktoré podľa nášho názoru je potrebné do Plánu zapracovať, aby Slovensko dosiahlo ciele, ktoré sú v samotnom pláne uvedené a to   „Záväzkom vlády SR zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na  92 % priemeru EÚ (v súčasnosti HDP na obyvateľa 74 %).

Plné znenie pripomienok si môžete prečítať tu.

Ďakujeme všetkým členom, ktorí zaslali pripomienky, námety a návrhy.