Reálne daňové kontroly

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

Počas dvoch dní sa oboznámite s prípadmi ako:

  • spochybnenie dodania tovaru a nárok na odpočítanie DPH;
  • pokus správcu dane finančne a hospodársky rozhodovať za daňovníka;
  • doklady v cudzom jazyku a ich použiteľnosť pre účely daňovej kontroly;
  • neuznanie tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávkam;
  • neuznanie opravnej faktúry z dôvodu neúplných zákonných náležitostí dokladu;
  • zneužitie princípu rovnakej marže pri predaji tovaru;
  • rekonštrukcia účovníctva a obnova konania;
  • vedenie skladovej evidencie, keď neexistuje sklad;
  • spochybnenie nákladov na obchodné zastúpenie;
  • ručenie za DPH pri vlastníckom prepojení viacerých spoločností;
  • administratívne nenaplnenie podmienok prechodu vlastníctva pri finančnom leasingu na nájomcu daň z príjmov.

Zľavový kód: SAF15