Valné zhromaždenie SAF 26. 4. 2017

11. júl 2017

Správna rada SAF v súlade so Stanovami asociácie zvolala riadne VZ na stredu 26. 4. 2017 o 14 hod. v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Správa o činnsti SAF VZ SAF 26.4.2017_AR

Uznesenie – VZ 26. apríla 2017

Zápisnica VZ 26042017

1. časť_Ing.Šramko

1. časť_Ing.Šramko