Konferencie a semináre

Medzi základné aktivity SAF patrí organizovanie

  • každoročnej konferencie SAF (prvá sa konala v roku 2003);
  • odborných seminárov v rámci jednotlivých pracovných komisií;
  • ďalších odborných a spoločenských stretnutí k vybraným témam.

Menu

 

Konferencie

Semináre

Stretnutia finančníkov v Studenom