Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

27. október 2017

Clanok_hnkonferencia

Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

16. október 2017

Úvodný článok FRP 2017

Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

11. október 2017

Pozvankafinal_FRP_11102017

IGTA e-Journal Summer Issue 2017

11. september 2017

Dear IGTA Representatives of National Treasury Association Members of IGTA

You receive the ninth IGTA e-Journal issue dated August 30, 2017 :

https://goo.gl/PTRnJa

EuroFinance Barcelona, 4 – 6 October 2017

17. júl 2017

Barcelona banner_SAF_180x50

On 4 – 6 October 2017, the global treasury community will meet in Barcelona for the  most senior-level international treasury event in the world. SAF is endorsing this event. We are offering a special 25% discount to our members. Use code TAM/25 and save up to €1,648.75. Book by 28 July to save even more.

Why attend?

There is no other event like it. The sophistication, level of expertise and networking is unrivalled.

In 2.5 days you will :

 • Get a complete technology review including up-to-the-minute evaluations of TMS, ERPs, bank systems and FinTech
 • Learn how to do business in complex countries from experts and peers operating in those markets
 • Network with 1,950+  senior-level corporate treasury and risk professionals from 60+ countries
 • Meet 90+ banks, FinTech and providers from around the world, giving you access to new markets and opportunities
 • Hear 50+ highly practical case studies from international treasury teams – not sales pitches

Drill down into the core components of a world-class international treasury department

Confirmed speakers include:

 • Cathy Fields, Assistant Treasurer and Director of Global Risk Management, Hitachi Data Systems
 • Zac Nesper, VP & Assistant Treasurer, HP
 • Graeme Williamson, Assistant Treasurer, Boston Scientific
 • Douglas Tropp, Corporate Treasurer, The Priceline Group

           Ahmet Gokcen, Director of Financial Risk Management EMEAI, Dow Chemical Company, Switzerland

If you have any questions, please contact EuroFinance team directly on +44 207 576 8555 or email eurofinance@eurofinance.com

Seminár “Financovanie obchodných vzťahov a aktuálne legislatívne zmeny”

29. jún 2017

V dňoch 1. – 2. 6. 2017 sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou dvojdňový seminár v Tatranskej Lomnici s týmto programom :

Prvý deň: cca 14,00 – 18,00 hod.

 1. Možnosti financovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov ( Ing. Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru Globálneho transakčného bankovníctva SLSP )
 2. Poisťovanie exportných úverov a investícií ( Mgr. Michal Demák, riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR )
 3. Dôveruj, ale preveruj – poistenie pohľadávok z obchodného styku ( Ing. Juraj Janči, Country manager, poisťovňa COFACE ).  

Druhý deň: cca 9,00 – 13,00 hod.

 1. Nová úprava konkurzov a reštrukturalizácii s dôrazom na osobné bankroty                   ( JUDr. Branislav Pospíšil ), Štatistika vývoja konkurzov ( Ing. Jana Marková, CRIF )
 2. Zmeny v právnej úprave exekúcii s dorazom na slobodný výber exekútora, zvýšenie nepostihnuteľnej sumy (JUDr. Alena Szalayová, členka Prezídia Slovenskej komory exekútorov )
 3. Zjednodušené konania  pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok v rámci EÚ                 ( JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.)

IMG_0985

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

17. marec 2017

Foto_seminar Balco15032017

Na seminári SAF k novinkám v oblasti daňového plánovania sa zo strany podnikov prezentovali i kritické hlasy na stále sa zvyšujúcu administratívnu náročnosť pri vyčíslovaní korporátnej dane, medzi ktoré patrí i zavedenie transferového oceňovania do národnej legislatívy.  Účastníci sa spolu s pracovníkom z MF SR dohodli na aktívnej diskusii, ktorá by mohla viesť k zjednodušeniu daňového režimu pre oblasť dane z príjmov právnických osôb.

 

Jarné zasadnutie správnej rady EACT

17. marec 2017

V dňoch 10. a 11. marca sa stretlo na riadnom jarnom zasadnutí správnej rady EACT, 21 asociácií podnikových finančníkov aby prerokovali regulačné opatrenia EK v oblasti podnikových financií.EACT board

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

2. marec 2017

V súlade s pozitívnym hodnotením minulých daňových seminárov a veľmi dobrým ohlasom ohľadom lektora JUDr. Tomáša Balca LL.M. zorganizovala SAF  ďalšiu odbornú akciu s  daňovou problematikou :

Pozvánka_DanovePlanovanie15-03-2017

Plán aktivít SAF na rok 2017

30. január 2017

 

Hlavné smery zamerania činnosti SAF v roku 2017

 

 • Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia
 • Jednotný kapitálový trh v rámci EU  – budúcnosť z pohľadu Slovenska
 • Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU – Marec
 • EACT Summit – 9. – 10. marec, Brusel (na pozvanie 3 zástupcovia SAF)
 • ATAD – implementácia smernice do daňovej legislatívy – Apríl, Máj
 • Brainstrorming so zástupcami MF SR k vývoju daňovej legislatívy pre rok 2017, 2018 (v tomto období je to zákon o DPH)
 • Finančné modelovanie a ocenenie ako nastroj rozhodovania o budúcom smerovaní firmy, Tvorba trojstupňového finančného modelu – výsledovka, súvaha,  cash flow
 • Predsedníctvo Slovenska v EU – skúsenosti z riadenia Európskej únie,  Cognac club
 • Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii,   Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Obchodný zákonník , Exekučný poriadok – Máj
 • Alternatívne zdroje financovania (SME) a ich využívanie v podmienkach SR,
 • Správa a vymáhanie pohľadávok – Prevencia vzniku nedobytných pohľadávok, Vymáhane neuhradených pohľadávok, Ekonomika a controlling pohľadávok , Poisťovanie, správa, zabezpečenie  a vymáhanie pohľadávok
 • Integrácia manažérskych systémov
 • XV. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov  – 24. – 25. Október
 • Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca s ACT
 • Stále zastúpenie EACT v Bruseli  – komunikácia EACT – NTA v oblasti legislatívy