Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

17. marec 2017

Foto_seminar Balco15032017

Na seminári SAF k novinkám v oblasti daňového plánovania sa zo strany podnikov prezentovali i kritické hlasy na stále sa zvyšujúcu administratívnu náročnosť pri vyčíslovaní korporátnej dane, medzi ktoré patrí i zavedenie transferového oceňovania do národnej legislatívy.  Účastníci sa spolu s pracovníkom z MF SR dohodli na aktívnej diskusii, ktorá by mohla viesť k zjednodušeniu daňového režimu pre oblasť dane z príjmov právnických osôb.

 

Jarné zasadnutie správnej rady EACT

17. marec 2017

V dňoch 10. a 11. marca sa stretlo na riadnom jarnom zasadnutí správnej rady EACT, 21 asociácií podnikových finančníkov aby prerokovali regulačné opatrenia EK v oblasti podnikových financií.EACT board

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

2. marec 2017

V súlade s pozitívnym hodnotením minulých daňových seminárov a veľmi dobrým ohlasom ohľadom lektora JUDr. Tomáša Balca LL.M. zorganizovala SAF  ďalšiu odbornú akciu s  daňovou problematikou :

Pozvánka_DanovePlanovanie15-03-2017

Plán aktivít SAF na rok 2017

30. január 2017

 

Hlavné smery zamerania činnosti SAF v roku 2017

 

 • Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia
 • Jednotný kapitálový trh v rámci EU  – budúcnosť z pohľadu Slovenska
 • Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU – Marec
 • EACT Summit – 9. – 10. marec, Brusel (na pozvanie 3 zástupcovia SAF)
 • ATAD – implementácia smernice do daňovej legislatívy – Apríl, Máj
 • Brainstrorming so zástupcami MF SR k vývoju daňovej legislatívy pre rok 2017, 2018 (v tomto období je to zákon o DPH)
 • Finančné modelovanie a ocenenie ako nastroj rozhodovania o budúcom smerovaní firmy, Tvorba trojstupňového finančného modelu – výsledovka, súvaha,  cash flow
 • Predsedníctvo Slovenska v EU – skúsenosti z riadenia Európskej únie,  Cognac club
 • Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii,   Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Obchodný zákonník , Exekučný poriadok – Máj
 • Alternatívne zdroje financovania (SME) a ich využívanie v podmienkach SR,
 • Správa a vymáhanie pohľadávok – Prevencia vzniku nedobytných pohľadávok, Vymáhane neuhradených pohľadávok, Ekonomika a controlling pohľadávok , Poisťovanie, správa, zabezpečenie  a vymáhanie pohľadávok
 • Integrácia manažérskych systémov
 • XV. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov  – 24. – 25. Október
 • Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca s ACT
 • Stále zastúpenie EACT v Bruseli  – komunikácia EACT – NTA v oblasti legislatívy

V roku 2017 je SAF prijímateľom 2 % z daní za rok 2016

30. január 2017

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2017 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj  touto formou.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Radničné námestie 4,    Bratislava,    PSČ 821 05

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7

Novoročné stretnutie finančníkov 24. 01. 2014 o 14,30 hod. RVS Studené

16. január 2017

Dňa 24. 01. 2017 o 14,30 hod. prvá novoročná akcia SAF už tradične v RVS  Studené – Most pri Bratislave.

Tradičné novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy :

Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia  ( Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR ) a

Jednotný kapitálový trh v rámci EU – budúcnosť z pohľadu Slovenska  ( Peter Kubrický, gen. riaditeľ BCP, a.s.)

Pozvánka_final SAF – RVS Studené 2017

20170124_144202 20170124_153200 20170124_145712

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

16. november 2016

Náš boj s daňami môže pomôcť aj iným

Rotácia ľudí medzi firmami je nutná. Rozhovor Prezidenta SAF pre Hospodárske noviny

24. október 2016

Clanok_20161013HNA121.x

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

27. september 2016

Uverejňujeme aktualizovaný program rokovacieho dňa našej konferencie FRP 2016

FRP_2016_program_final

International Cash & Treasury Management – Vienna

24. máj 2016

Vienna – Event listing

EuroFinance’s 25th conference on

International Cash & Treasury Management

12-14 October 2016, Vienna, Austria

Location: Vienna, Austria

Address:  Messe Wien Exhibition & Congress Center

Messeplatz 1, Postfach 277

A-1020 Wien, Austria

Website: www.eurofinance.com/vienna

 Event description