Novoročné stretnutie 2019

14. január 2019

Pozvánka na Prvé odborné  spoločenské stretnutie pre členov SAF a CFO clubu ako pokračovanie úspešného Diskusného fóra :

DF_13022019_Pozvanka

Aj v roku 2019 je SAF prijímateľom 2 % z daní za rok 2018

11. január 2019

logo

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2019 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj  touto formou.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Drieňová 3,    821 01 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7

EACT_Instant Payment

27. december 2018

4245_BROCHURE-Briefing_–_Instant_payment[1]

Tematické stretnutie finančníkov

28. november 2018

V súčasnosti je migrácia z tretích krajín vnímaná veľmi negatívne a je to i top téma politických strán v súčasnosti. V minulom týždni sme však túto tému diskutovali na pôde podnikových finančníkov za účasti viceguvernéra NBS Ľuda Ódora a Lucii Mýtnej Kurekovej z pohľadu zabezpečenia ekonomického rastu Slovenska: – Potrebuje Slovensko migrantov? – Má Slovensko dostatok kvalifikovanej pracovnej sily na zabezpečenie vysokého ekonomického rastu? – Je možné vrátiť proces masívneho úniku mozgov? – Môže byť Slovensko vôbec niekedy multikulturálnou krajinou? – Celá Európa starne. Aké sú v súčasnosti trendy a politiky v oblasti medzinárodnej migrácie? Ktoré krajiny sú najúspešnejšie v prilákaní talentov?

Foto 1

Ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií 2018

5. november 2018

Pri príležitosti 16. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF súčasnému riaditeľovi divízie pre korporátnu klientelu v UniCredit banke Czech republik and Slovakia, a.s. Jaroslavovi Habovi za jeho dlhoročný osobný prínos pri tvorbe a skvalitňovaní ekonomického prostredia s dopadom na oblasť financovania firiem.

Ocenenie odovzdal Martin Šuster z NBS za prítomnosti prezidenta SAF Andreja Révaya. 

Ocenovanie_4

Ocenovanie_5

Ocenovanie_3

KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

30. október 2018

Článok z našej Konferencie uverejnený v Hospodárskych novinách :

Clanok FRP m2018

KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

26. október 2018

KONFERENCIA „FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018“ 24. 10. 2018 Bratislava _ PREZENTÁCIE                                   

 

  1. 1.     Panel   Makroekonomický výhľad 

Prvy panel FRP 2018

Martin ŠusterNárodná banka Slovenska

 Lívia Vašáková- Zastúpenie EK na Slovensku

Juraj KotianRada pre rozpočtovú zodpovednosť

  1. 2.     Panel Financovanie firiem – čo môžeme očakávať v najbližšom období ?

Druhy panel FRP 2018

Slavomír Beňa, Tomáš PerďochUniCredit Bank CZ and SK

Roman Filipoiu –1. časť Financovanie -  SPP – distribúcia, a.s.

Roman Filipoiu –2. časť Ceny -  SPP – distribúcia, a.s.

Andrej Gajdoš HB Reavis

 

  1. 3.     Panel   Technológie v agende finančného riaditeľa

Treti panel FRP 2018

Marián Štefík, J. Lenemayer  – Microsoft

Jan SehnalErste group IT

Šimon MalýISDD

Tomáš KyselaPosAm

 

CEE CONFERENCE 2018 Budapest

25. október 2018

V dňoch 18 – 20. 10. 2018 sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili medzinárodnej konferencie v Budapešti, kde sa stretli so zástupcami jednotlivých stredoeurópskych asociácií združených v EACT, ktorej sme členom. Boli prezentované nové poznatky a trendy v európskych a svetových finančných kruhoch.

CEE Budapest_02

CEE Budapest_03

CEE Budapest_01

FINANČNÁ AKADÉMIA SAF/SLSP

10. október 2018

CHÁPANIE A ČÍTANIE FINANČNÝCH VÝKAZOV,  AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI ZLEPŠENIA PODNIKU, ÚVOD DO OCEŇOVANIA, PRIDANÁ EKONOMICKÁ HODNOTA – EVA, OCEŇOVANIE V PODNIKOVOM PLÁNOVANÍ, DOBRÝ PLÁN – to sú len hlavné oblasti z konanej Finančnej akadémii. FA mala veľký úspech, účastníci sa zapájali do diskusií a bol vytvorený výborný odborný priestor na vzájomnú komunikáciu.

FA_1

FA_2

KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

2. október 2018

Pozývame, už aj s upresneným odborným PROGRAMOM :

FRP_2018_0110_pozvanka_final