Nová účtovná smernica EÚ

Dňa 22.10.2013 sa od 14.00 hod. konal v spolupráci s KPMG Slovensko, s.r.o. a Ekonomickou univerzitou seminár k novej účtovnej smernici EÚ a jej očakávaných dopadoch na slovenské účtovné prepisy. Lektorom bol známy odborník na túto problematiku a dlhoročný spolupracovník so SAF Ing. Richard Farkaš, partner KPMG. Účastníkom seminára boli rozdané detailné podklady k prezentácii. Seminár sa stretol s veľkým záujmom, o čom svedčí aj rozsiahla odborná diskusia. Analýza tejto smernice bola vykonaná p. Farkašom a je k dispozícii voľne na stiahnutie na stránkach www.kpmg.sk :

http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Stranky/uctovna-smernica-EU.aspx