Seminár k Registru účtovných závierok a súvisiacich zmenách zákona o účtovníctve

Dňa 22.102013 SAF zorganizovala seminár k Registru účtovných závierok a s príslušnou novelou zákona o účtovníctve. Seminár bol organizovaný v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, konal sa v zasadačke Auly. Seminára sa zúčastnilo 37 účastníkov z radov členov SAF. Lektorkou pre danú tému bola Ing. Jana Vršková z MF SR, ktorá problematiku RÚZ podrobne vysvetlila a zodpovedala aj celý rad odborných otázok z pléna.

RÚZ  – informácia k novela zákona o účtovníctve od 1.1.2014