Kontrolný výkaz DPH – pracovné stretnutie SAF – FS SR – MF SR

Dňa 1.10.2013 sa v odpoludňajších hodinách uskutočnilo v priestoroch Riaditeľstva Finančnej správy SR pracovné stretnutie zástupcov stredných a veľkých podnikov, hlavne členov SAF, s predstaviteľmi FS SR za účelom prediskutovania otvorených problémov súvisiacich s realizáciou a aplikáciou novely zákona o DPH a ďalších predpisov. Išlo hlavne o riešenie praktických otázok. Stretnutia sa zúčastnilo približne 30 Čítať viac…

2013 – Finančné riadenie podnikov 2013

Program: 9.10.2013 Makroekonomické podmienky a stabilita finančného prostredia a)      Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a dlhová kríza, J. Makúch, guvernér NBS b)      Fiškálna politika vlády SR, V. Hudák, štátny tajomník MF SR c)      Výhľad vývoja ekonomiky sveta a Európy, Ľ. Koršňák, hlavný analytik UniCredit Bank Panel 1: Banky a podniky Financovanie úverov (Funding for lending). Príčiny horšieho prístupu podnikov k úverom Čítať viac…