Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve podnikateľov v roku 2014 – mikro účtovná jednotka

Komisia SAF pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo pripravila pre členov a spolupracovníkov SAF seminár

Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve  podnikateľov v roku 2014 – mikro účtovná jednotka

Poznámky mikropodnikov

Ukladanie do RUZ

Seminár sa konal dňa 18. júna 2014 v budova AULY Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Lektorkou bola významná odborníčka  Ing. Mária Horváthová z  Ministerstva Financií  SR

Cieľom seminára bolo prejsť podvojným účtovníctvom podnikateľov so zameraním na účtovanie, ktoré bolo legislatívne menené, alebo v nadväznosti na iné zákony je potrebné správne zachytenie v účtovníctve. Osobitne  sa  lektorka zamerala  na usmernenie spôsobu účtovania a vykazovania v účtovníctve mikro účtovnej jednotky.