Význam informácií pre transparentnosť podnikateľského prostredia

Brainstorming zástupcov SAF, Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, DataCentra, Burzy cenných papierov a podnikateľskej sféry.

Dátum konania: 24. marca 2011

Cieľ: Posúdenie a prediskutovanie stavu prípravy zámeru vzniku jediného miesta na predkladanie účtovných závierok.