Vyjadrenie ministrov financií a ECB

Predchádzajúcu noc, Európsky ministri financií sa rozhodli spojiť vo vyjadrení, ohľadom finančných prostriedkov, ktorými bankový a poisťovací sektor môžu podporiť ekonomiku v kontexte COVID-19:

Je dôležité aby banky pokračovali vo financovaní domácností a podnikov, zahŕňajúc malé a stredné podniky, ktoré zažívajú dočasné ťažkosti uprostred pandémie COVID-19. Na tento účel, vytvárať plnú flexibilitu pre prudenciálny a účtovný rámec, v časoch keď dostatočné financovanie na pokrytie finančných tlakov je životne dôležité pre ekonomiku.

Vo svetle odporúčaní od orgánov dohľadu, naliehame na všetky bankové subjekty, ktoré sa ešte nerozhodli tak urobiť, zdržať sa rozdelenia majetku a použiť uvoľnený kapitál a dostupné výnosy na zväčšenie kreditu alebo inej urgentnej finančnej pomoci, vzniknutej z prebiehajúcej krízy, pre ich zákazníkov, v spôsobe ktorý zaručuje zachovanie ekonomickej aktivity. Žiadame bankový sektor aby podporil domácnosti a firmy postihnuté vypuknutím COVID-19, s cieľom zabezpečenia kontinuity obchodu.
Ich celé spoločné vyjadrenie si môžete prečítať tu.

ECB vydala súhlasné stanovisko na dočasné zníženie proti cyklických kapitálových rezerv, ktoré boli
schválené štátnymi orgánmi.
 ECB podporuje pohotovú reakciu makroprudenciálnych orgánov krajín euro zóny, na
adresovanie dopadov coronavírusu na finančný sektor, uvoľňovania alebo znižovania
kapitálovej rezervy.
 Makroprudenciálne opatrenia uvoľnia viac ako 20 miliárd bankového kapitálu aby absorboval
straty a podporil pôžičky
 Opatrenia doplnia a povzbudia makroprudenčné kroky urobené ECB
Prečítajte si viac.

Prečítajte si blog viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora týkajúci sa návratu do „normálu“.