Usmernenia Európskej komisie pre cestovanie

Európska komisia predstavila svoj súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú pomôcť členským štátom postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť turistickému priemyslu, znovu sa bezpečne otvoriť po mesiacoch zablokovania.

Usmernenia sa týkajú:

stratégie smerom k obnove v roku 2020 a do budúcnosti;

spoločného prístupu k obnove voľného pohybu a zrušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ;

rámca na podporu postupného obnovenia dopravy pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti cestujúcich a personálu;

odporúčaní zameraných na to, aby sa cestovné poukazy stali atraktívnou alternatívou k preplateniu hotovosti pre spotrebiteľov; a

kritérií na bezpečné a postupné obnovenie turistických aktivít a na vypracovanie zdravotných protokolov pre hotely a reštaurácie.

Prehľad dôležitých faktov z dokumentov:

Prvým krokom, ktorý to umožní, by bolo, že domáca epidemiologická situácia umožňuje zmiernenie obmedzení voľného pohybu v krajine. V prípade cezhraničnej dopravy by sa muselo splniť aj usmernenie stanovujúce bezpečnostné požiadavky pre rôzne druhy dopravy, ako je stanovené v usmerneniach o postupnom obnovovaní dopravných služieb a v prípade, že je epidemiologická situácia menej podobná, je možné zabezpečiť prepojenie a monitorovanie.

Ak sa členský štát rozhodne povoliť cestovanie na svoje územie alebo do konkrétnych regiónov a oblastí na svojom území, mal by tak urobiť nediskriminačným spôsobom – umožniť cestovanie zo všetkých regiónov alebo krajín EÚ s podobnými epidemiologickými situáciami.

Hladké a bezpečné cestovanie by malo byť možné z profesionálnych dôvodov, je však dôležité aj z osobných dôvodov, ako sú napríklad návštevy rodiny. Kríza si vyžiadala dlhé obdobia oddelenia medzi rodinnými príslušníkmi v rôznych členských štátoch, z ktorých mnohé významne prispeli k boju proti vírusu.

Cestovanie bude povolené len ak miestni obyvatelia a turisti budú mať k dispozícii dostatočnú kapacitu zdravotníckeho systému, aby v prípade náhleho nárastu prípadov nedošlo k preťaženiu primárnej starostlivosti, nemocničných a intenzívnych služieb.