Účtovná závierka pre rok 2014 a zmeny v účtovnej legislatíve v roku 2015

Komisia SAF pre finančné výkazníctvo a účtovníctvo zorganizovala  dňa 17.2.2015 od 9.00 hod odborný seminár Účtovná závierka za rok 2014 a zmeny v účtovnej legislatíve v roku 2015

 Obsah seminára:

1. Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2014 (v sústave podvojného účtovníctva) – na čo by ste nemali zabudnúť.

2. Zmeny v roku 2015 vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve a nadväzujúcej účtovnej legislatívy.

3. Systém účtovných závierok v SR v roku 2015.

 Lektori: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. a doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD. – Katedra účtovníctva FHI EU v Bratislave

Vedúca Komisie: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.

Miesto zasadnutia: Budova AULY Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, zasadačka na 1. poschodí